ЯК СТАТИ ЧЛЕНОМ СПІЛКИ

 • У цьому розділі міститься інформація про порядок вступу в члени громадської спілки «Всеукраїнська асоціація грибовиробників»Рішення про прийом в члени Спілки грибовиробників України відповідно до Статуту Спілки приймається Радою Громадської спілки.

  Для розгляду Радою питання про прийом в члени Спілки необхідно заповнити і направити (переслати УкрПоштою) за адресою 02088, Україна, м. Київ,  вулиця Інженерна, 1-Б, офіс 2 наступні документи:

  Перелік документів, що надаються для оформлення в члени Спілки:

  • Заява про вступ у Спілку грибовиробників України;
  • Анкета Члена Спілки грибовиробників України;
  • Квитанція про сплату вступного внеску;
  • Квитанція про сплату членського внеску;
  • Копія Свідоцтва про реєстрацію компанії, завірена підписом та печаткою кожної сторінки;
  • Письмова згода на обробку персональних даних Відповідальної особи від компанії.

  Скановані копії цих документів треба також надіслати на електронну адресу:

  Зразки документів можна попередньо отримати зробивши запит на електронну адресу: .

  Хто може стати членом Спілки ?

  •  Реєстрація членів Спілки здійснюється виключно на добровільних засадах. Членство в Спілці – фіксоване та не виключає членства в інших організаціях, мета яких не суперечить меті діяльності Спілки.
  •  Членами Спілки можуть бути:
   • юридичні особи приватного права (підприємства, установи, організації засновані на приватній власності фізичних осіб або/та юридичних осіб, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи), які створені відповідно до чинного законодавства України або інших держав.
   • фізичні особи — громадяни України, які досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними.
  •  Рішення про прийом в члени Спілки приймається Радою на підставі письмової заяви юридичної або фізичної особи, яка підтримує Статут Спілки та ознайомилася з правами і обов’язками члена Спілки. Вихід зі складу Спілки приймається Радою на підставі письмової заяви юридичної або фізичної особи.
  • Членські внески членів Спілки:
   • Порядок, розмір та строки сплати вступних та членських внесків визначається Положенням, затвердженим Радою.
   • Члени Спілки не мають права вимагати повернення вступних, членських та інших грошових та матеріальних внесків, сплачених в рамках членства в Спілці.
  • Членство в Спілці припиняється:
   • За власним бажанням, за письмовою заявою члена Спілки, яка подається до Правління на ім’я голови Ради безпосередньо з дати подання цієї заяви;
   • За рішенням Ради у випадку систематичного невиконання членом Спілки своїх обов’язків – з дати прийняття такого рішення.

  Спілка має право приймати в Почесні члени Ради осіб, що внесли значний вклад в справу досягнення статутних цілей Спілки. Рішення про прийом в Почесні члени Спілки приймається Радою Спілки за наявності згоди особи, що приймається в Почесні члени.

  Члену Спілки вручається Свідоцтво, встановленого рішенням Ради Спілки зразка.