МІСІЯ СПІЛКИ

Громадська спілка «Всеукраїнська асоціація грибовиробників», є добровільним громадським об’єднанням, створеним для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших інтересів фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, сферою діяльності яких є галузь грибовиробництва, а також громадян України, які проживають в сільській місцевості та працюють на галузь грибовиробництва.

Метою діяльності Спілки є сприяння — грибовиробникам у нарощуванні обсягів виробництва, поліпшенні якості продукції, підвищення рівня попиту та розширення ринків реалізації продукції та підвищенні ефективності господарювання, а також задоволення суспільних соціальних, культурних, економічних інтересів громадян України, які задіяні у грибоводстві.

Статутні цілі (основні) нашої Спілки:

  • Обмін інформацією та зміцнення контактів між грибоворобниками Україні;
  • Сприяння інвестиційної та інноваційної діяльності грибоворобниками України;
  • Аналіз, стандартизація, гармонізація та адміністрування виробничих процесів і систем управління;
  • Постійне інформування членів Асоціації стосовно руху на законодавчому рівні по грибній налузі;
  • Сприяння у створенні сприятливого правового середовища для бізнесу;
  • Лобіювання інтересів представників бізнесу в урядових органах України.