Про спілку

Всеукраїнська асоціація грибовиробників — некомерційна організація, яка започаткувала свою діяльність у 2008 році шляхом об’єднання провідних операторів ринку грибовиробництва на Загальних зборах учасників Асоціації. Загальні збори відбулися у м. Києві 10 листопада 2008 року. В результаті 39 делегатів на Загальних зборах, як представники 33 найбільших господарств України по виробництву грибної продукції одноголосно прийняли рішення про створення Асоціації «Союз грибовиробників України», із затвердженням її Статуту, і базуванням у м. Донецьк.

Основними напрямками діяльності Асоціації будо стратегічне планування розвитку грибівництва в Україні та створення умов по забезпеченню поступального розвитку грибного виробництва в Україні шляхом підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників грибної продукції.

Але останнім часом стало очевидно, що для динамічного і пропорційного розвитку ринку недостатньо тільки адміністративних важелів. Рішення цієї задачі вимагає формування системи самоврядування галузі грибовиробництва, а також конструктивної взаємодії підприємств галузі і влади. Також, було виявлено помітно, що з урахуванням проведення в зоні АТО бойових дій і відсутності практичних можливостей проводити роботу існуючою на той час Асоціацією «Союз грибовиробників України» по вирішенню нагальних потреб грибовиробників в Україні у реальному лобіюванні та захисті інтересів працівників галузі грибовиробництва.

І, як результат, у листопаді 2014 року на Конференції «Українське грибівництво: стратегія успіху», яка проводилася у м. Львів, лідерами галузі грибовиробництва було одностайно прийнято рішення про нагальну потребу оновлення об’єднання громади галузі грибовиробництва. Була створена ініціативна група від провідних грибовиробників грибної галузі України по оновленню громади грибовиробників України.

У вересні 2015 року у м. Києві був проведений З’їзд працівників галузі грибовиробництва, на якому були присутні 42 делегати від 29 компаній галузі грибовиробництва України. Згідно рішення З’їзду, — була створена Громадська спілка «Всеукраїнська асоціація грибовиробників», яка об’єднала в своїх лавах працівників галузі грибовиробництва, по напрямкам:

 • Виробництво грибів
  • Шампіньйони
  • Глива
  • Екзотика
 • Виробництво міцелію компостного
 • Виробництво міцелію
 • Виробництво покривної ґрунту
 • Виробництво обладнання або комплектуючих
 • Юридична підтримка грибного бізнесу

Головним завданням оновленої Спілки є виконання ролі сполучної ланки між структурами влади і бізнес-співтовариством, забезпечення конструктивного діалогу і висловлювання сукупної думки компаній — представників галузі грибоводства з актуальних питань економічного розвитку країни. Оновлення було продиктоване прагненням розвивати в Україні цивілізований ринок збуту грибної продукції, забезпечити рентабельність виробників галузі грибовиробництва, стимулювати зростання і розвиток внутрішнього виробництва грибів, притягнути інвестиції в цю галузь. Стратегічною метою оновленнями бачимо — забезпечення продовольчої безпеки України.

Громадська спілка «Всеукраїнська асоціація грибовиробників» створена відкритою організацією для представників вітчизняного грибного виробництва і чекає залучення у свої ряди усіх небайдужих власників бізнесу виробників галузі грибовиробництва України.