Про питання зацікавленості об’єднання представників бізнесу в асоціації

В рамках діяльності проекту міжнародної технічної допомоги ПРОМІС, який впроваджується за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, було підготовлено дослідження «Стан залучення та зацікавленості в об’єднанні в асоціації представників місцевого бізнесу»

В дослідженні зазначено, що згідно досвіду провідних економік світу, мале та середнє підприємництво (МСП) є рушійною силою активізації економічної діяльності, залучення значних прошарків населення до створення і справедливого розподілу доданої вартості.

Серед низки заходів, які спроможні забезпечити формування сприятливого бізнес-середовища, важлива роль належить створенню бізнес-об’єднань.

Фактично, вони є посередниками які здатні узагальнювати, формулювати та відстоювати інтереси  малих та середніх підприємців, доводити їх до відома державних структур, підтримувати постійний діалог між владою і бізнесом.

Бізнес-об’єднання покликані лобіювати інтереси своїх членів в органах влади та органах місцевого самоврядування, підтримувати вітчизняних експортерів на зовнішніх ринках, лобіювати інтереси бізнесу в уряді, сприяти розвитку коопераційних зв’язків, контролювати діяльність органів влади, реалізовувати основні засади впровадження регуляторної політики, надавати інформаційні, консалтингові послуги і таке інше.

На думку експертів, які проводили дослідження в Україні, бізнес-об’єднання неефективно виконують функцію налагодження контактів усередині функції сектору МСП, а також функції розроблення спільних стандартів діяльності та консолідації сектора довкола спільних цілей.

Існують і інші проблеми, які гальмують ефективне функціонування бізнес-об’єднань, серед яких: прагнення підприємців «виживати» подинці, не вступаючи до будь-яких утворень, використання бізнес-об’єднань як засобу монополізації певних секторів ринку великими підприємствами, надмірна політизація діяльності деяких  об’єднань та інші.

В результаті проведеного аналізу сформульовані рекомендації для представників малого та середнього підприємництва щодо посилення їхньої спроможності відстоювати інтереси шляхом консолідації зусиль. Серед них такі:

  • Посилити роботу в налагодженні горизонтальних зв’язків між підприємцями.
  • Покращити роботу виконання функцій посередників між бізнесом та державними інституціями й органами влади.
  • Набути необхідних навичок лобіювання інтересів членів бізнес-об’єднань без завдання шкоди для підприємницького середовища.
  • Опанувати технології та набути належного досвіду чинення тиску на владу для досягнення необхідних результатів.
  • Посилити рівень комунікації бізнес-об’єднань.
  • Урізноманітнити інформаційну роботу зі СМІ шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, участі в телеефірах і телепередачах з метою висвітлення діяльності та відстоювання інтересів членів бізнес-об’єднань, та інші.

З повним текстом дослідження «Стан залучення та зацікавленості в об’єднанні в асоціації представників місцевого бізнесу» можна ознайомитися тут

Комментирование закрыто