Про НАССР

Система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (загально прийнята абревіатура з англійської мови Hazard Analysis and Critical Control Points: НАССР) – система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для  безпечності харчових продуктів. Система НАССР є загальновизнаною науково-обґрунтованою системою, яка є основою законодавств з безпечності харчових продуктів у більшості з країн. Вона є єдиною системою управління безпечністю харчової продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями.

НАССР є основою добровільних міжнародних стандартів з якості й безпечності харчових продуктів.

Історія НАССР розпочалася в 60-х роках минулого століття завдяки спільним зусиллям компанії «Pillsbury», Лабораторії збройних сил США і Національного управління з аеронавтики і космонавтики (NASA) під час роботи над американською космічною програмою. Перед NASA стояло завдання розробити систему, що виключає можливість утворення токсинів у харчовій продукції і, як наслідок, запобігти харчовим отруєнням на орбіті, оскільки контроль готових харчових продуктів часто виявлявся неефективним.

Ефективність системи НАССР ґрунтується на  тому, що вона є упереджувальною системою, яка дозволяє виявити невідповідність ще на стадії виробництва, до того, як продукція надійде до  споживача. Це дуже важлива перевага в  умовах сучасного ринку, коли представлено широкий асортимент продукції різних виробників, різного походження. За  таких умов системи контролю, пов’язані з інспектуванням чи лабораторними дослідженнями готової продукції чи навіть сировини, є громіздкими і не відповідають сучасним вимогам.

Система НАССР не гарантує випуск безпечної продукції в усіх випадках, але вона зменшує ризик того, що небезпечна продукція надійде до споживача. Ефективність системи безпечності зростає у значній мірі, якщо такі принципи застосовані на усіх етапах виробництва – від вирощування до продажу у роздрібній торгівлі.

Концепція НАССР полягає у наступному:

 • ідентифікації можливих причин небезпечності продукту;
 • встановленні того, де і як вони можуть бути усунуті, попереджені чи приведені до прийнятного рівня;
 • розробці відповідних заходів і навчання персоналу;
 • впровадження заходів на практиці та документування.

Система НАССР має особливості, які мають враховувати виробyики для її успішного розроблення, запровадження та підтримання:

 • система НАСР стосується тільки безпечності харчових продуктів і зовсім не стосується їхньої якості.Безпечність продуктів харчування – це забезпечення того, що продукт не зашкодить споживачеві, якщо він приготовлений і спожитий відповідно до призначення (Codex Alimentarius). Якість продуктів харчування – це сукупність ознак одиниці стосовно її придатності виконувати визначені й передбачувані вимоги (ISO 8402);
 • всистема НАССР є запобіжним інструментом контролю небезпечних факторів, а не засобом реагування на їх виникнення;
 • раціональний підхід для систематичної ідентифікації небезпечних факторів і контрольних заходів, які важливі для безпечності продукції;
 • гнучкий підхід залежно від типу продукції і процесів;
 • інструмент для прийняття правильних рішень, що забезпечує їх ефективність та правильне впровадження;
 • система НАССР не гарантує безпечності харчових продуктів, а зменшує ризик появи небезпечних продуктів;
 • НАССР – не автономна програма, її основою є система контрольних заходів, що складається з програм-передумов, які мають бути запроваджені й підтримуватися належним чином; без цього система НАССР не зможе стати ефективним інстру ментом для забезпечення виробництва безпечних продуктів.

Такий підхід вимагає від виробників розуміння цих принципів, належних знань та практичних навичок у  розробленні, впровадженні систем управління безпечністю, їх ефективному функціонуванні.

Працівники галузі грибовиробництва першочергово пілкуватися про якість виготовлення грибів. З цією метою, в тому числі, була оновлена у 2015 році Спілка грибовиробників. Основним завданням для якої делегати З’їзду окреслили інформаційну допомогу по введенню системи НАССР на підприємствах галузі і виведенню деяких приватних сезонних підприємців галузі в правове поле. Цей крок зробить унеможливлення поставки на прилавки українських споживачів неякісної грибної продукції. Спілка розуміє, що тільки наполегливою і кропіткою роботою, об’єднанною єдиною метою громади грибовиробників та на протязі декілька років можна досягти цих результатів.

Рішення про  впровадження системи НАССР повинне прийматися керівництвом підприємства. Оскільки система НАССР охоплює усі процеси, які впливають на  безпечність харчових продуктів, то роль керівництва полягає у підтримці належного функціонування та взаємодії процесів. Керівник підприємства має бути відповідальним за  стратегію розвитку і надавати належні ресурси та здійснювати інвестиції для забезпечення безпечності та відповідності продукції законодавству. Необхідно також забезпечити надання достатніх інформаційних ресурсів – інформування щодо всього відповідного законодавства, питань безпечності, принципів НАССР, а також законодавчих, наукових та технічних рекомендацій, кращих практик, ресурси для  навчання працівників та підвищення кваліфікації. Керівництво підприємства має забезпечити, що всі працівники знають про свою відповідальність, а  також запровадити механізм моніторингу ефективності їх роботи.

Керівник підприємства грибовиробництва, як член Громадської спілки «Всеукраїнська асоціація грибовиробників», завжди отримує піідтримку у вигляді професійних консультацій та різного роду інформації у разі звернення до Правління.

Система НАССР, довідник:

Вкладення Розмір
Система ХАССП (довідник) 2266 кб