Поради юриста

Про посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за порушення законодавства про працю

З 1 січня 2017 вступили в силу зміни, внесені, зокрема, Законом № 1774 у деякі законодавчі акти України, які посилили відповідальність посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за порушення законодавства про працю.
Змінами встановлено відповідальність юридичних і фізичних осіб — підприємців у разі недопущення «контролерів» до проведення перевірки — штраф у триразовому розмірі мінімальної заробітної плати, крім випадків, коли темою перевірки є не оформлення трудових договорів з працівниками або їх оформлення з порушеннями і виплата зарплат «в конверті »(без нарахування і сплати ЄСВ та податків).
У разі недопущення до проведення перевірки, коли перевірка буде здійснюватися з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами і виплати зарплати «в конверті» — на роботодавця очікує штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат, і це є найбільшою фінансовою санкцією за порушення трудового законодавства, визначеної в 265 КЗпП.
Для визначення розміру штрафу мінімальна заробітна плата застосовується в розмірі, встановленому на момент виявлення порушення. З 1 січня 2017 згідно із Законом № 1801 МЗП становить 3200 грн
Основні види порушень трудового законодавства, за які контролюючі органи можуть накласти санкції на юридичних осіб відповідно до ст. 265 КЗпП і на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності представимо нижче:
Юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, згідно зі статтею 265 КЗпП несуть фінансову відповідальність у таких розмірах (для розрахунку суми штрафу в гривнях беремо мінімальну зарплату, яка встановлена ​​на 1 січня 2017 року, а саме 3200 грн):
100 мінімальних зарплат (320 000 грн), — недопуск державного інспектора праці до перевірки, коли вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску (виплата зарплати в конверті). Звертаємо увагу, що це новий вид відповідальності!
30 мінімальних зарплат Контакти (96 000 грн), — за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення:
— фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

— оформлення працівника на неповний робочий час в разі фактичного виконання роботи за повний робочий час, встановлений на підприємстві (тобто людина офіційно повинен працювати 4 години, але за фактом працює 8 годин);
— виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків;
— порушення встановлених термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць;
— виплати не в повному обсязі.
10 мінімальних зарплат (32 000 грн) — за кожного працівника при недотриманні мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, якщо не оплачена робота в нічний час, робота у вихідний або святковий день, понаднормова робота і т.д.);
3 мінімальні зарплати (9 600 грн) — немає прив’язки до кожного працівника, отже, цей штраф в цілому по підприємству:
— за порушення встановлених термінів виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплату не в повному обсязі;
— за недопуск інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є не оформлення трудових договорів з працівниками і виплата зарплати в конверті. Це також новий вид відповідальності !;
1 мінімальна зарплата (3 200 грн) — за порушення інших вимог трудового законодавства, крім зазначених вище. До цього виду штрафу відноситься і штраф за неподання або несвоєчасне подання повідомлення про прийняття працівника на роботу.
Адміністративна відповідальність до роботодавця може застосовуватися практично по всіх порушеннях норм КЗпП. Тому для простоти обрані порушення, які найчастіше зустрічаються на практиці:
30-100 неоподатковуваних мінімумів (нмдг) (510-1 700 грн) — за порушення вимог законодавства про працю (виплата зарплати з порушенням термінів, в неповному обсязі; ненадання працівникам інформації, яка необхідна для нарахування пенсії; порушення терміну проведення атестації робочих місць; незаконне переведення працівника на неповний робочий день, звільнення працівника з порушенням трудового законодавства; відправлення працівника у відпустку без збереження зарплати понад встановленого законом терміну і ін.);
— 100-300 нмдг (1 700-5 100 грн) — за повторне порушення протягом року і за дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, самотнього батька; матері або особи, яка замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

— 500-1000 нмдг (8 500-17 000 грн) — за допуск до роботи працівника без оформлення договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства без наявності дозволу на роботу;
— 1000-2000 нмдг (17 000-34 000 грн) — повторне порушення протягом року: допуск до роботи без відповідних документів (договір, контракт, наказ, дозвіл на роботу);
— 50-100 нмдг (850-1 700 грн) — за невиконання законних вимог працівників Держпраці щодо усунення порушень трудового законодавства;
— 20-40 нмдг (340 — 680 грн) — за порушення законодавства про охорону праці;
— 20-50 нмдг (340-850 грн) — за порушення порядку про повідомлення про нещасний випадок на виробництві;
— 3-10 нмдг (51-170 грн) — за ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору;
— 50-100 нмдг (850-1 700 грн) — за порушення або невиконання зобов’язань за колективним договором;
— 1-5 нмдг (17-85 грн) — за ненадання інформації, необхідної для ведення переговорів, укладення колективного договору.
Державний нагляд здійснюється шляхом витребування, збору і аналізу інформації, необхідної для підготовки звіту про стан дотримання об’єктом нагляду законодавства про працю, або шляхом проведення перевірки об’єкта нагляду з виїздом за її місцезнаходженням (так звані виїзні перевірки).
Порядок проведення таких перевірок регламентований Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р № 295.
Перед початком виїзної перевірки інспектори повідомляють про її проведення не пізніше, ніж за 5 робочих днів до її початку. Строк проведення не може перевищувати 5 робочих днів, а в деяких випадках до 10-ти робочих днів.
Перед початком інспектор зобов’язаний пред’явити службове посвідчення та направлення на перевірку. Крім того, інспектор видає керівнику / підприємцю копію направлення.
Керівник підприємства / підприємець має право не допускати посадових осіб до проведення перевірки, якщо вони не пред’явили вищевказані документи. Але слід пам’ятати, що помилка недопуску до перевірки може коштувати дуже дорого. Якщо перевірка стосується оформлення найманих працівників — 100 розмірів мінімальної заробітної плати (320 000 грн.).
Перевірка повинна проходити в присутності керівника або уповноваженої особи. Копія направлення на перевірку вручається тільки керівнику.
В умовах перевірки працівники можуть наговорити зайвого. Тому, важливо пояснити співробітникам, що вони мають право не спілкуватися з інспектором і не несуть ніякої відповідальності за це.

Проінформуйте інспектора праці про робочий час підприємства, встановленим правилами внутрішнього розпорядку. Узгодьте режим перевірки і її тривалість. Перевіряючий не повинен диктувати свої умови і змінювати режим робочого часу, приходити в вихідні, святкові та неробочі дні. В іншому випадку, такі дії інспектора будуть розцінюється як втручання в діяльність підприємства.
Дуже важлива тактика спілкування з перевіряючим інспектором, правильно розцінювати ситуацію, давати компетентні відповіді, пояснення і не наговорити зайвого, а також запобігати конфліктним ситуаціям.
Супроводжуючою особою, що керуватиме процедурою перевірки, може бути як юрист, так і будь-який інший компетентний співробітник, або сам керівник.

Інспектори праці при наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:
1) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин при наявності підстав самостійно і в будь-який час доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити в будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень, в яких використовується наймана праця.
2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю
3) наодинці або в присутності свідків ставити керівнику та / або працівникам об’єкта відвідування питання, який стосується законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та / або письмові пояснення;

При проведенні інспекційного відвідування об’єкт відвідування вправі:
1) перевіряти у інспектора праці наявність службового посвідчення;
2) не допускати до проведення інспекційного відвідування в разі:
• відсутність службового посвідчення;
• якщо на офіційному сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акту, довідки, приписи, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;
• якщо термін проведення інспекційного відвідування перевищує строки, визначені пунктом 10 Порядку;
3) подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта або розпорядження;
4) вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію об’єкта відвідування;
5) оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії інспектора праці;

 

Юридична компанія KODEX – офіційний парнер громадської спілки «УКРГРИБПРОМ»

Послуги для компаній грибної галузі:

  • підбір оптимальних податкових рішень для компаній грибної галузі, у тому числі, з використанням офшорних юрисдикцій;
  • підготовка до роботи з фінансовими установами, банками, зовнішніми інвесторами;
  • супроводження договорів купівлі-продажу діючих підприємств грибної галузі;
  • супроводження угод по наданню фінансування підприємствам грибної галузі вітчизняними та іноземними кредиторами, а також процесу придбання, отримання в лізинг техніки та устаткування;
  • реєстрація закордонних компаній для українських підприємств грибної галузі та організація товарних і грошових потоків із використанням нерезидентів;
  • юридичний супровід придбання, оренди та відчуження об’єктів рухомого і нерухомого майна (цілісних майнових комплексів, земельних ділянок, с/г техніки, тощо);
  • супровід експортно — імпортних торговельних операцій. Захист інтересів підприємств грибної галузі в судах, державних органах та міжнародних арбітражах.

Для всіх членів ГС «УКРГРИБПРОМ» передбачені спеціальні умови співпраці.

 

Ковтуненко ЕИ

Головний офіс:
— м. Київ, вул. Назаріївська, 19, оф. 2;

Офіси в інших містах України:
— м. Харків, вул. Донця – Захаржевського, 6/8, оф. 209
— м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 19/38, оф. 1
Офіси в інших країнах:
— China, Guangzhou, Ling he dong lu, Lin he yuan, 275, 3105
— Syria, Damascus, Dummar Project, Island #6, Building #19.

 

З будь-яких юридичних питань, пов’язаних з діяльністю ГС «УКРГРИБПРОМ» звертайтеся:

Tel: +380 (44) 227 09 93
Tel: +380 (66) 476 00 05
Tel: +380 (063) 526 00 05
Tel: +380 (096) 921 00 05

E-mail:
web.      http://kodex.ua/